Kan jag använda Scribbrs plagiatkontroll flera gånger på samma dokument?

Ja, dina tidigare plagiatkontroller påverkar inte det ändrade dokumentets poäng.

Kontrollen startas på nytt och innehållet i ditt dokument jämförs igen med Ephorus databas.

Glöm inte att varje enskild plagiatkontroll måste betalas separat.