Kan min skola få veta att jag har använt Scribbrs plagiatkontroll?

Nej, din skola kan inte få veta att du har använt Scribbrs plagiatkontroll. Ditt examensarbete kommer inte publiceras i en offentlig databas och inte heller kommer det sparas i Ephorus delade databas.

Det betyder att även om din skola använder Ephorus, kommer de aldrig få veta att du använt Scribbr för att plagiatkontrollera ditt dokument.