Varför anser Scribbrs plagiatkontroll att en källa i min referenslista är en likhet?

Kontrollen skannar internet efter likheter med ditt dokument. Eftersom många studenter skriver sina referenser på samma sätt (till exempel enligt APA-stilen) hittar Ephorus många likheter med dessa källor.

En referens som hittades av kontrollen är inte en form av plagiering. Därför behöver ingenting göras åt detta.