Varför tycker Scribbrs plagiatkontroll att en källa i min lista med referenser är en likhet?

Kontrollen skannar internet efter likheter i ditt dokument. Eftersom många studenter skriver sina referenser på samma sätt (till exempel enligt APA-stilen), hittar Ephorus många likheter med dessa källor.

En referens som hittades av kontrollen är inte en form av plagiering. Därför behöver ingenting göras åt det.