Vi arbetar alltid för att åstadkomma de bästa resultaten, och vi tar alla klagomål på allvar. Därför skulle vi gärna vilja hjälpa dig om du inte är helt nöjd med korrekturläsarens arbete. Det är anledningen till att vi har skapat klagomålsformuläret nedan: så att vi kan hjälpa dig så gott vi kan!

Procedur för klagomål:

  1. Fyll i formuläret nedan och var så noggrann som möjligt. Ju mer information du ger oss, desto snabbare och bättre kan vi hjälpa dig.
  2. Vi kommer sedan undersöka ditt klagomål och kontakta dig igen inom en arbetsdag.
  3. Tillsammans kommer vi hitta en passande lösning. Om du har ett rimligt klagomål kommer en korrekturläsare kostnadsfritt granska ditt dokument igen. Om du inte har möjlighet att lämna in ditt arbete igen kommer vi kompensera dig ekonomiskt.