ephorus

Plagiatskanner för studenter

 • Ephours officiella plagiatmjukvara
 • Databas med vetenskapliga källor
 • Kontrollen är färdig inom 10 minuter
 • Din skola kommer inte få reda på att du använt kontrollen
 • Ditt dokument kommer inte förvaras i en offentlig databas
Senaste månaden har studenter skannat sina dokument för plagiat via Scribbr.

Plagiatkontroll för studenter

Ephorus

Scribbr använder en online plagiatskanningsmjukvara från Ephorus som jämför innehållet i ditt examensarbete med miljarder källor i Ephorus databas. Plagiatkontrollen fungerar på de flesta språken. Utbildningsinstitut kommer aldrig se att du har använt Scribbrs plagiatkontroll.

Hur fungerar det?

Starta Scribbrs plagiatkontroll genom att ladda upp ditt dokument. Du kommer få en originalitetspoäng baserat på antalet likheter som hittades. Du kan omedelbart börja arbeta med resultatet för att se vilket innehåll som inte är originellt. Se till att du använder rätt referensstil och att du hänvisar till dina källor när du skriver om ditt arbete.

Undvik plagiering

Plagiat är bedrägeri. Du kan undvika plagiering genom att vara försiktig när du använder källor. Det betyder att du måste vet hur man känner igen plagiat. Det hjälper att använda vår APA-Generator för att på ett korrekt sätt citera källor.

Populära frågor om Scribbrs plagiatkontroll

Kan min skola få veta att jag har använt Scribbrs plagiatkontroll?

Nej, din skola kan inte få veta att du har använt Scribbrs plagiatkontroll. Ditt examensarbete kommer inte publiceras i en offentlig databas och inte heller kommer det sparas i Ephorus delade databas.

Det betyder att även om din skola använder Ephorus, kommer de aldrig få veta att du använt Scribbr för att plagiatkontrollera ditt dokument.

Kommer resultatet vara detsamma som resultatet från min skolas kontroll?

Resultatet av Scribbrs plagiatkontroll kommer vara till 99 % vara likadant som plagiatkontrollen på din skola. Scribbrs plagiatkontroll  är optimerad för studenter, vilket betyder att du kommer få en detaljerad rapport med extra information som kan hjälpa dig justera din text och förebygga plagiering.

Små skillnader

Skolor har ofta sina egna databaser över (tidigare) examensarbeten. Scribbr har inte tillgång till dessa databaser. När du kopierar data från ett annat arbete som inte är tillgängligt för offentligheten, kommer Scribbrs plagiatkontroll varken kunna hitta eventuell plagiering eller identifiera källan till den data du använt dig av. Dock så är de flesta av dessa faktiskt tillgängliga för offentligheten eftersom många universitet och skolor har offentliga databaser. Det betyder att Scribbrs plagiatkontroll kan hitta dessa uppsatser.

Kommer mitt dokument publiceras i en (offentlig) databas?

Nej, till skillnad från andra plagitakontroller, publicerar Scribbrs plagiatkontroller inte ditt dokument i en offentlig databas.

Det betyder att din skola aldrig kommer få veta att du använde Scribbrs plagiatkontroll.

Hur lång tid tar Scribbrs plagiatkontroll?

Scribbrs plagiatkontroll tar cirka 10 minuter innan den är färdig. För dokument som är längre än 35 000 ord kan det ta lite längre tid. Så fort kontrollen är färdig skickar vi ett e-postmeddelande till dig.

Vilka språk stödjs av Scribbrs plagiatkontroll?

Nästan alla europeiska språk stödjs av Scribbrs plagiatkontroll. Du hittar en fullständig lista över språken nedan:

 • Svenska
 • Engelska
 • Norska
 • Danska
 • Finska
 • Spanska
 • Portugisiska
 • Tyska
 • Holländska
 • Franska
 • Italienska
 • Polska
 • Ryska
 • Turkiska
 • Grekiska
 • Kroatiska
 • Serbiska
 • Bosniska
 • Tjeckiska
 • Arabiska

Vilka betalningsmetoder accepterar ni?

Vi accepterar följande betalningsmetoder:

Kreditkort (Visa, MasterCard, American Express och Diners Club)
Transaktionsavgift på 2% – 3,9%.

PayPal
Transaktionsavgift på 3,5%.

Trustly
Transaktionsavgift på 1,8%.

Vilka källor används för Scribbrs plagiatkontroll?

Scribbrs plagiatkontroll använder använder Ephorus officiella mjukvara. Det betyder att din text kommer jämföras med:

 • Fler än 52 miljarder hemsidor.
 • 130 miljoner artiklar från vetenskapliga informationskällor och journaler från de stora vetenskapliga utgivarna.

Resultatet av Scribbrs plagiatkontroll är i 99 % av fallen detsamma som plagiatkontrollen din skola använder sig av.

Vad är plagiering?

Enligt Oxford English Dictionary (2014) är plagiering ”Att ta någon annans arbete eller idéer och använda dem som dina egna”: När du skriver ett examensarbete kommer du använda många olika källor. Att bara använda ett par ord från en källa kan räknas som plagiat.

Citat och parafrasering

Du kan använda källor genom att citera eller parafrasera dem. Om du inte gör detta korrekt, riskerar du att bli anmäld för plagiering. När du citerar någon kopierar du delar av en text ord för ord från en källa. När du parafraserar använder du dina egna ord för att beskriva en del av en källtext.

Referera till dina källor

Det är viktigt att du refererar till de källor du använder. Din referensstil bestäms oftast av kursen du läser.

Varför erbjuder Scribbr en plagiatkontroll för studenter?

Plagiering är icke önskvärt och straffbart. Högskolor och universitet har rätt att utdela straff för detta. Studenter använder fler och fler olika källor och deras referenslistor blir allt mer komplexa. På grund av denna komplexitet, är studenter inte förberedda för att kunna undvika (oavsiktlig) plagiering. Scribbr hjälper studenter genom att lära dem om referenser och genom att erbjuda Scribbrs plagiatkontroll i samarbete med Ephorus.