I kunskapsbasen skriver vi artiklar som kan hjälpa dig när du skriver dina uppsatser eller försöker undvika plagiat.

Senaste artiklarna


Översikt över referensstilar

Publiceringsdatum 15 januari 2016 av Bas Swaen Uppdaterad datum: 24 februari 2017

En referensstil är en samling regler om hur man hänvisar till en källa inom akademiskt skrivande. Ofta finns riktlinjer för stilarna publicerade i officiella handböcker med förklaringar, exempel och instruktioner.

Fortsätt läsa: Översikt över referensstilar


Parafrasering, citering och sammanfattning i ditt examensarbete

Publiceringsdatum 15 januari 2016 av Bas Swaen Uppdaterad datum: 24 februari 2017

Under din efterforskning använder du många idéer och studier från andra forskare. Detta gör du för att ditt arbete fortsätter undersöka tidigare projekt. Man kan använda någon annans forskning på två olika sätt, antingen genom att citera eller parafrasera deras arbete.

När du citerar någons arbete så kopierar du meningar ord för ord; när du parafraserar så förklarar du någon annans idé med dina egna ord.

Det är viktigt att du alltid hänvisar till den källa du använt. Om du inte gör det räknas det som plagiering.

Fortsätt läsa: Parafrasering, citering och sammanfattning i ditt examensarbete