Team

Scribbrs team kommer se till att allt flyter på smidigt. Vi svarar på dina e-postmeddelanden eller i chatten, letar upp den bästa korrekturläsaren för din uppsats samtidigt som vi granskar kvalitén på arbetet som utförs.

Idén

Scribbr är ett nystartat företag från Holland som grundats av Bas, Koen och Richard. Precis som våra företrädare satsar vi på att tänja på gränserna. Varje dag arbetar vi för att erbjuda dig världens bästa tjänst. Varför? Därför att vi vet hur stressigt det kan vara att skriva ett examensarbete. Vi har alla gjort det!

Med vår korrekturläsningstjänst vill vi lugna dig och med vår plagiatkontroll, som görs med Ephorus officiella plagiatmjukvara, behöver du inte längre oroa dig för plagiering..

Scribbr, kontrollera ditt examensarbete.