Få din avhandling korrekturläst av professionella korrekturläsare

Vad gör vi?

  • Rättar språkliga misstag
  • Förbättrar det akademiska språket
  • Dubbelkollar layout och referenser

Fördelar med Scribbr

 

En avhandling på en akademisk nivå

Enbart de bästa

Våra korrekturläsare är akademiska lingvister. Alla korrekturläsare följer strikta riktlinjer och har gått igenom en noggrann antagningsprocess. De har dessutom tränats för korrekturläsning av akademiska texter i vår Scribbr-akademi. Vi arbetar med både svensk- och engelsktalande korrekturläsare för korrekturläsning av avhandlingar på respektive språk. Alla våra korrekturläsare arbetar med Scribbrs Förbättringsmodell som specialdesignats för akademiska texter.

Väldigt erfarna

Vi specialiserar oss på korrekturläsning av akademiska texter: akademiska artiklar, uppsatser och/eller avhandlingar. Med tre års erfarenhet av att hjälpa studenter skriva korrekta texter, vet vi hur man kan förbättra alla sorters akademiska texter. Dessutom är Scribbr tillgängligt 365 dagar om året! Vårt Scribbr-team finns alltid där för dig.

Profile picture
JP
Fredag 10 mars 2017
Awesome!

Jag är väldigt nöjd med tjänsten som SCRIBBR erbjöd mig, de gick noggrant igenom mitt examensarbete och såg till att det blev riktigt bra, jag hoppas att det kommer reflekteras i universitetets omdöme.

Toggle switch
Profile picture
Freja L.
Söndag 12 mars 2017
Kvalitén på mitt arbete förbättrades anmärkningsvärt

Först och främst vill jag tacka Mikael för korrekturläsningen. Mitt examensarbete förbättrades oerhört och jag samtyckte till hans kommentarer och idéer. Du läser noggrant så tack ännu en gång för ditt arbete. Jag räknade med att du skulle göra många ändringar eftersom min lärare alltid gör det. Jag måste säga att du gjorde ett bra jobb med grammatikkontrollen. Jag har lärt mig mycket från dina kommentarer. Jag har också en kommentar till företaget, ni täcker inte biologi, vilket är synd. Jag studerar biologi, inte geografi och miljö och det alternativet finns inte... tråkigt... Hursomhelst är jag tacksam för hjälpen!!! Tack, F.

Toggle switch
abc

Rätta språkfel

Vem känner inte igen sig i att bli blind för sina egna misstag? Korrekturläsaren kommer gå igenom din text och rätta alla stavfel, grammatiska fel och felaktig kommatering Hej då slarvfel! Korrekturläsaren kommer också lägga fokus på vanliga fel i det engelska språket.

Akademisk stil

Ingen vet bättre än korrekturläsaren hur man använder akademiskt språk för att förstärka argumenten i din avhandling. Korrekturläsaren kommer använda sin kunskap på din text, men också ge dig tips och förslag. På grund av detta har vi utvecklat Scribbrs Förbättringsmodell.

Korrekturläser med Spåra ändringar i Microsoft Word

Korrekturläsaren arbetar med Spåra ändringar i Word för att rätta din text. Alla ändringar markeras och kommentarerna kan ses i ballonger i marginalen. Skriver du i LaTeX? Du kan konvertera ditt LaTeX-dokument till wordformat, så kommer korrekturläsaren jobba med din text i Word. Så kommer korrekturläsaren jobba med din text i Word. Därefter kan du själv göra justeringarna i den ursprungliga LaTeX-filen.