Exempel på kandidat-, magister- och masteruppsatser

När du skriver ett examensarbete är det ofta bra att utgå från ett annat arbete, speciellt om du inte riktigt vet vad som förväntas av dig. I den här artikeln hittar du olika exempel på kandidat-, magister- och masteruppsatser.

Varje universitet har sina egna regler

Innan vi går vidare till exemplen är det bra att veta att universitet och högskolor har sina egna regler för sina examensarbeten. I allmänhet sägs det dock att ett examensarbete måste innehålla minst 12 000 ord. Strukturen för en kandidat- eller masteruppsats är generellt sätt uniform för alla universitet och högskolor.

I den här artikeln ger vi exempel på följande former av examensarbeten från några av Sveriges högskolor och universitet:

Exempel Kandidatuppsatser

Institution: Institutionen för bygg- och miljöteknik
Universitet: Chalmers tekniska högskola
Författare: Ahmad Al-Najjar, Tim Gustafsson, Desirèe Persson
Språk: Svenska
Kandidatuppsats Chalmers: Hantering av bergmassor för Västlänkens norra delentreprenader

Institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Universitet: Göteborgs universitet
Författare: David Johansson
Språk: Svenska
Kandidatuppsats GU: Och på den heliga Anden – Angående skillnaderna i N och NC och deras orsaker

Institution: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Universitet: Kungliga Tekniska högskolan
Författare: Anton Svensson, Erik Abrahamsson
Språk: Svenska
Kandidatuppsats KTH: Design och konstruktion av experimentrigg: För planande skrov i lugnt vatten

Institution: Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Carl Malmsten – furniture studies
Universitet: Linköpings universitet
Författare: Olle Ahlsén
Språk: Svenska
Kandidatuppsats LiU: Att löta en ring, eller ser jag mönster i cirklar?: En undersökning av en underutnyttjad snickeriteknik

Institution: Institutionen för hälsovetenskap
Universitet: Luleå tekniska universitet
Författare: Maria Carlenius, Sarah Pasma
Språk: Svenska
Kandidatuppsats LTU: Patienters erfarenheter av att leva med venösa bensår – En litteraturstudie

Institution: Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Universitet: Uppsala universitet
Författare: Emma Agerlind
Språk: Svenska
Kandidatuppsats UU: Musikens betydelse vid omvårdnad av individer med demenssjukdom

Institution: Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Universitet: Luleå tekniska universitet
Författare: Anton Ahlberg
Språk: Engelska
Kandidatuppsats LTU: Perceived audio quality of compressed audio in game dialogue

Exempel Magisteruppsatser

Institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Universitet: Göteborgs universitet
Författare: Malena Eklund
Språk: Svenska
Magisteruppsatser GU: Ett motvilligt äktenskap? En studie om relationen mellan PR-konsulter och journalister

Institution: Skolan för teknik och hälsa (STH)
Universitet: Kungliga Tekniska högskolan
Författare: Louise Hallström
Språk: Svenska
Magisteruppsatser KTH: Entreprenörers motivation till säkert arbete: Faktorer som påverkar beställarens främjande av en säkerhetskultur där entreprenörer är inkluderade

Institution: Institutionen för medicin och hälsa
Universitet: Linköpings universitet
Författare: Liselott Ahl, Pernilla Engstrand
Språk: Svenska
Magisteruppsatser LiU: Sjuksköterskans upplevelse av att bedöma en person med försämrat hälsotillstånd under jourtid inom kommunsjukvården

Institution: Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad
Universitet: Luleå tekniska universitet
Författare: Camilla Andersson, Zeljka Babic
Språk: Svenska
Magisteruppsatser LTU: Distriktssköterskors upplevelser av tolksamtal

Institution: Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Universitet: Uppsala universitet
Författare: Rafael Ahlskog
Språk: Svenska
Magisteruppsatser UU: Är Leviathan giftig?: Autonomi och repression som förklaringar till regimskillnader i förväntad livslängd

Institution: Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Universitet: Uppsala universitet
Författare: Antonakis Achilleos
Språk: Engelska
Magisteruppsatser UU: Ethical web design: An audit of municipality websites in Europe

Exempel Masteruppsatser

Institution: Institutionen för arkitektur
Universitet: Chalmers tekniska högskola
Författare: Caroline Ropel
Språk: Svenska
Masteruppsatser Chalmers: Naturligt-vis – Attefallshus med Cradle to Cradle

Institution: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Universitet: Göteborgs universitet
Författare: Jessica Eng
Språk: Svenska
Masteruppsatser GU: Den lilla hogwardseleven och den coola unga kvinnan. Diskurser som formas i bemötandet av He for she-ambassadör Emma Watson

Institution: Skolan för kemivetenskap (CHE)
Universitet: Kungliga Tekniska högskolan
Författare: Susann Boog Rudberg
Språk: Svenska
Masteruppsatser KTH: Kylanläggning för småskalig ölproduktion anpassad för jäsning och lagring av lageröl

Institution: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Universitet: Linköpings universitet
Författare: Malin Ahrås Karlsson
Språk: Svenska
Masteruppsatser LiU: Frihet genom arbete eller frihet från arbete?: arbetskritik och lönearbetets hegemoniska diskurser

Institution: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Universitet: Luleå tekniska universitet
Författare: Jenny Ripa
Språk: Svenska
Masteruppsatser LTU: En granskning av Narrative Exposure Therapy: En litteraturstudie

Institution: Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM
Universitet: Uppsala universitet
Författare: Åsa Abrahamson
Språk: Svenska
Masteruppsatser UU: Olika barn leka bäst?: En analys av bibliotekspersonalens tankar om hbtq-arbete på ett barnbibliotek

Institution: Institutionen för signaler och system
Universitet: Chalmers tekniska högskola
Författare: Mareike Wendebourg
Språk: Engelska
Masteruppsatser Chalmers: Symptom quantification for Parkinson’s disease

Du kan även söka i databaser efter uppsatser själv. Vissa universitet har sina egna databaser för studentuppsatser, såsom Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Äldre uppsatser från Göteborgs universitet går att hitta i bibliotekskatalogen GUNDA.

PÅ nationell nivå finns bland annat Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA Portal. DiVA har studentuppsatser på flera uppsatsnivåer från flera av Sveriges universitet och högskolor. Vidare finns det även LIBRIS Uppsök.

Där kan du söka efter studentuppsatser och examensarbeten i fulltext. Utöver dessa så finns även uppsatser.se, som hämtar sin information från LIBRIS Uppsök. De erbjuder även tjänster som bl.a. förslag på examensjobb från olika företag, och guider som kan vara till hjälp när du skriver en uppsats.

Är den här artikeln till någon hjälp?

Fler intressanta artiklar