Hur man undviker plagiering

Plagiering är en form av bedrägeri. Därför är det oerhört viktigt att man undviker plagiering. När du börjar skriva ditt examensarbete måste du vara noggrann för att undvika att plagiera.

Skriv omedelbart ner alla källor du använder, citera och parafrasera på rätt sätt och följ alla regler för den referensstil som du måste använda.

3 steg för att undvika plagiering

Det är faktiskt ganska enkelt. Du kan undivka plagiering genom att följa dessa tre stegen varje gång du använder en källa:

  1. Spara källa direkt.
  2. Citera eller parafrasera omedelbart.
  3. Ange källreferensen enligt referensstilen du måste använda.

1. Spara källan

I en uppsats använder man många källor. För att få en överblick är det viktigt att du spara de källor du använder. Då kan du enkelt hitta källan igen senare och du kommer inte glömma bort att du faktiskt använt källan. För hantering av dina källor rekommenderas mjukvara såsom EndNoteMendeleyCiteULikeRefBase, och Papers.

Praktiska tips

Du kan också välja att spara PDF-, Word-filer och liknande på din dator. Det är smart att tydligt namnge alla sina dokument.

Använd till exempel författarens namn och publiceringsår. Du kommer att behöva den här informationen senare för din källförteckning.

Har du använt många olika källor från internet, kan det vara smart att spara dessa sidor som favoriter (bokmärken). Du kan skapa en separat mapp med bokmärken där du lägger till alla sidorna.

2. Citering och parafrasering

Efter att du valt en källa, har du två val. Antingen så citerar eller så parafraserar du källan. Reglerna för citering och parafrasering bestäms av och är olika beroende på referensstilen du använder. Därför har detta ännu ingenting att göra med källförteckningen.

Praktiska tips

För att tydligt skilja på dina egna idéer och idéer som kommer från dina källor, kan du markera text som presenterar idéer som inte är dina. På så sätt får du en överblick över vilken text som är din egen.

Källor som du använder ofta kan ha olika färg. Då ser du nämligen direkt vilka källor som finns i din text.

Alternativt kan du göra en anteckning, som en kommentar i Word, medans du skriver ditt arbete om var du hittade källan och om du omformulerat eller parafraserat tycket. Ta bort kommentaren först när källan är skriven med dina egna ord och den har lagts till i källförteckningen.

3. Källreferering

Varje gång du använder en källas idé, ska en källreferens läggas till. Sättet du skriver källreferensen beror på referensstilen du måste använda.

Din utbildning klargör alltid vilken referensstil du måste använda eller om du har flera alternativ att välja mellan. När du har valt en referensstil är det viktigt att du använder den rakt igenom hela texten.

Praktiska tips

Du bör omedelbart notera tilltalande källor. På så sätt kommer du aldrig glömma vilken idé som hör till vilken källa. Vid den här tidpunkten är det inte viktigt att använda rätt format för referensen enligt referensstilens regler.

Det kan du istället göra i sista fasen av ditt arbete. Då kan du nämligen ganska snabbt samla ihop alla källor och använda kopiera och klistra in för att skapa en källförteckning.

Färdigställ ditt examensarbete

Steg 1: Notera alla källor enligt referensstilen

Nu när du nästan är färdig är det viktigt att du skriver källreferensen enligt referensstilens regler. För APA-stil kan du använda vår kostnadsfria APA-generator. Denna generator hjälper dig att snabbt och enkelt skriva alla dina källor enligt APA-stilen.

Direkt till APA-generatorn

Steg 2: Plagiatgranska ditt examensarbete med Scribbrs plagiatkontroll

Oavsett hur noggrant du arbetar, finns det alltid en risk att du oavsiktligt plagierar någonstanns i ditt arbete. Använd Scribbrs plagiatkontroll för att granska ditt examensarbete med Ephorus officiella databas.

Plagiatkontrollera ditt dokument

Sista tipsen

Om du tvekar ska du alltid hänvisa till källan

Om du någonsin skulle tveka på om du behöver referera till en källa, så bör du göra det. Du kan aldrig använda för många källor och en bra källförteckning förstärker ofta din text.

Om du till exempel drar en särskild slutsats i ditt arbete, är det bra att hänvisa till vilka de källor du använt för att dra slutsatsen.

Färdigställ ditt examensarbete

Om andra personer har bidragit till ditt examensarbete genom att utföra experiment eller undersökningar, bör du hänvisa till dem i ditt arbete. Det kan du göra i till exempel inledningen. Om ett arbete har skrivits av flera personer måste du specifiera vilka delar som skrivits av vem.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Swaen, B. (28 februari 2017). Hur man undviker plagiering. Scribbr. Retrieved 17 juli 2024, from https://www.scribbr.se/vad-ar-plagiering/hur-man-undviker-plagiering/

Är den här artikeln till någon hjälp?
Bas Swaen

Bas är en av grundarna av Scribbr. Bas älskar att lära ut och är en erfaren uppsatsskribent. Han försöker hjälpa studenter att skriva tydliga och lättläsliga artiklar inom olika ämnen.