Scribbrs plagiatkontrollguide

Plagiatkontrollen börjar så fort du har betalat. Scribbrs plagiatkontroll jämför innehållet i ditt dokument med miljarder källor från Ephorus databas. Så fort en källtext matchar texten i ditt dokument, kommer källan att listas i resultatet och delen kommer markeras i ditt dokument.

Resultat av plagiatkontrollen

Originalitetspoäng

1. Originalitetspoäng

Originalitetspoängen är det nummer som visar hur stor procent av ditt dokument som är originellt. Regeln är att ju högre procent, desto mer originell text.

När delar av din text inte är originella sjunker procenten. Detta betyder dock nödvändigtvis inte att du har plagierat. Om du har plagierat eller inte beror på om du har citerat och parafraserat källorna och använt rätt referensstil.

2. Lista av matchande källor

Listan visar vilka källor Scribbrs plagiatkontroll hittade. Du kan kontrollera källan direkt genom att klicka på länken. Antalet ord visar hur många ord som hittades i källtexten. Ju fler ord som matchar källtexten, desto större del av din text är det som är lik källan.

3. Dokumentet

Alla likheter som hittats har markerats i orange. Den blåa sektionen visar exakt hur källtexten ser ut. Genom att klicka på länken under det orangea stycket, kan du gå direkt till källtexten.

Arbeta med resultatet

För varje likhet som hittas måste du bestämma om du begått plagiering, och om du bör ändra texten. Du kan använda följande handlingsplan för att göra så.

1. 2. 3. 4.

Steg 1: Ta en titt på de markerade delarna i texten

Första steget är att ta en titt på de likheter som hittats i ditt dokument. Liknande fraser har markerats i orange. Därefter måste du bestämma om dessa fraser är citat eller parafraser.

Steg 2: Är det en parafras?

När du parafraserar och citerar, skriver du information från en källtext i dina egna ord. Om Scribbrs plagiatkontroll hittar likheter, har du förmodligen inte parafraserat korrekt. Då bör du förbättra sättet du parafraserar på.

Steg 2: Är det ett citat?

Ett citat är en del av en text som du kopierat från källan. Ett citat som är kortare än 40 ord ska alltid skrivas inom ”citationstecken”. Ett citat som är längre än 40 ord måste vara i ett separat block.

Steg 3: Förbättra parafraseringen

Förbättra parafraseringen genom att använda fler av dina egna ord och genom att använda dig av synonymer.

Steg 3: Förbättra citatet

Du kan kopiera en del av en text ord för ord om du sätter den inom citationstecken. Då kommer det inte räknas som plagiat. Om du inte redan har gjort det, kan du placera citat inom citationstecken.

Steg 4: Har du använt rätt referensstil?

För varje citat och parafras måste du hänvisa till källan du använt. Ange källan i korrekt referensstil.

Ingen garanti

En hög originalitetspoäng är inte en garanti att ditt examensarbete inte innehåller plagierat innehåll. Det är bara ett sätt för dig att undvika oavsiktlig plagiering. Det kan alltid hända att vissa källor inte hittas av Scribbrs plagiatkontroll. Du är alltid den som ansvarar för att förebygga plagiat i ditt arbete.