Likhetspoängen

Likhetspoängen är ditt magiska nummer. Poängen berättar hur många procent av ditt arbete som stämmer överens med källor i plagiatdatabasen.

Tumregel #1: Ju högre din poäng är, desto troligare är det att du behöver adressera ooriginell text.

Hur lågt borde mitt resultat vara?

Likhet

Vi kallar varje fragment text som hittas i plagiatdatabasen för en likhet. En likhet kan variera från några ord inom en enda mening till hela stycken.

Tumregel #2: Ju högre likhet, desto troligare är det att du plagierat.

Ursprunglig källa

Varje likhet motsvarar en ursprunglig källa, vilken innehåller likheten med din text.

Tumregel #3: Ju mer bekant den ursprungliga källan är för dig, desto större är risken att du plagierat.

Din referenslista

Inkluderar din rapport en referenslista? Toppen! Det här har dock ingen större betydelse för plagiatkontrollen.

Plagiatkontrollen analyserar inte hur du har refererat, utan tittar på likheten mellan din text och texten i databasen. Vi försöker till och med ignorera referenslistan.

Varför? Det händer ibland att plagiatkontrollen identifierar källan i referenslistan som en överensstämmelse. Detta exempelvis eftersom APA-stilen används och många studenter använder samma källor. Det här påverkar då plagiatprocenten felaktigt.

En källa som finns med i din referenslista och är markerad som en likhet är aldrig plagiat.

Har källor i din referenslista blivit markerade som en likhet? Då kan du ignorera dessa likheter.

Citerad text

Varje akademisk skribent använder citat. Ibland är de nödvändiga för att uttrycka eller analysera dina idéer. Korrekt citerad text utgör inte plagiering. Du borde dock alltid följa dessa riktlinjer när du citerar text:

 • Gör citatet så kort som möjligt
 • Använd citattecken eller blockcitat
 • Citera källan korrekt

Plagiatkontrollen kan eventuella markera citerad text som likheter. Så länge materialet är citerat kan du ignorera dessa likheter.

Du kan ignorera funna likheter om dina citat är citerade korrekt.

Hantera resultaten

Varje likhet påverkar din likhetspoäng negativt. Det här betyder inte att varje likhet räknas som plagiering.

Du kommer behöva avgöra på egen hand om du behöver revidera ditt arbete.

Steg 1: Jämför varje likhet till den matchade källan

Ställ följande frågor till dig själv:

 • Ser den matchade källan bekant ut?
 • Kommer du inte ihåg att du har skrivit den här delen?
 • Om du tittar på textfragmentet, vet du varför det är markerat?

Det är okej om svaret på dessa frågor är ja. Ju fler frågor du kan besvara med ett ja, desto troligare är det dock att du plagierat och behöver arbeta med att adressera detta.

Är svaret på dessa frågor nej? Då kan du förmodligen ignorera likheten.

Steg 2: Var ditt mål att parafrasera eller citera?

När du parafraserar skriver du om information från en källtext med dina egna ord. Du ämnar använda källan för att stärka resonemanget och argumenteringen i ditt eget arbete. Parafraserad text måste alltid citeras.

När du citerar har du bokstavligt talat kopierat texten från en källa. Detta gör du för att stärka ditt argument och för att visa orden en författare har använt. Citerat material måste alltid hänvisas korrekt.

Steg 3: Förbättra ditt skrivande

Jag vill parafrasera

Om din text stämmer överens med källan har du förmodligen inte prafraserat den ursprungliga källan korrekt. Du kopierade för mycket av författarens skrivande.

Du har nu två alternativ beroende på hur lik texten är:

 1. Om likheten är hög och texten till stor del använder formuleringen i ursprungskällan är det bäst att ta bort texten, skriva om den helt eller citera i stället för att parafrasera.
 2. Om likheten är låg kan du välja att skriva om texten och använda fler av dina egna ord. I det här fallet ämnade du att prafrasera, men du gjorde helt enkelt inte tillräckligt mycket.

Använd våra tips för att parafrasera som en stjärna. Citera alltid parafraserad text.

Hur parafrasera jag?

Jag vill citera

Coolt. Se till att du följer riktlinjerna för att citera. Se alltid till att du citerat på rätt sätt:

 • Använd citattecken eller indragen text.
 • Citera dina källor.

Hur citera jag?

Steg 4: Citera, citera och citera

Slutligen, se till att du är konsekvent i hur du citerar dina källor i enlighet med din specifika citeringsstil, oavsett om det är APA, Harvard eller Chicago. Är du soäker på om du behöver citera en källa eller inte? Då borde du förmodligen helt enkelt göra det!

Frågor?

Fråga vårt team

Vill du kontakta oss direkt? Inga problem, vi finns alltid här för dig.

Frågor och svar

Se alla
Hur jag kan ladda ned resultatet av min plagiatkontroll som en pdf-fil?

Att ladda ned dina resultat som en pdf-fil är enkelt. Följ bara dessa två steg:

Steg 1: Öppna din resultatsida och klicka på ”Generate PDF”-ikonen.

generate-pdf

Steg 2: Klicka på ”Download PDF” i det översta fältet.

Student – download PDF – 4

Varför ser jag ett felmeddelande i sidhuvudet av mitt dokument?

Du behöver inte oroa dig! Det här felet påverkar inte riktigheten av resultaten av din plagiatkontroll.

Om du har lagt till en kapitel- eller sektionstitel i ditt dokuments sidhuvud kan du se ett felmeddelande i resultaten av din plagiatkontroll.

Plagiarism error in header

I stället för titeln kommer du se ett felmeddelande som det ovan. Tyvärr är detta ett problem vi inte kan lösa.

Vi kan flagga dessa felmeddelanden som likheter. Du kan ignorera dessa likheter.

Varför ser jag ”Error! Bookmark not defined” i min innehållsförteckning?

Du behöver inte oroa dig! Det här felet påverkar inte riktigheten av resultaten av din plagiatkontroll.

Om du har en automatisk innehållsförteckning och/eller figur- och tabellförteckning kan du se ett felmeddelande i stället för sidnumren. Felmeddelandet kan se ut så här: ”Error! Bookmark not defined.”

Tyvärr är detta något som vi inte kan lösa. Vi kan flagga dessa felmeddelanden som likheter. Du kan ignorera dessa likheter.

Plagiarism check - Error! bookmark not found

Vad betyder min likhetspoäng?

Din likhetspoäng visar hur många procent av din text som hittats i källor i databas.

Till exempel, om din likhetspoäng är 15 % är 15 % av innehållet du skrev ooriginellt då det stämmer överens med text i databasen.

Du kommer behöva granska varje likhet och avgöra huruvida du behöver revidera ditt arbete eller inte.

 1. Granska likheten och fundera på huruvida du förstår matchningen eller inte.
 2. Revidera textfragmentet om nödvändigt. Du kan göra detta genom att parafrasera eller citera. Citera alltid dina källor.

Vad är ett bra resultat? Hur uppdaterar jag mitt arbete?

Hur låg borde min likhetspoäng vara?

Till skillnad mot vad folk i allmänhet tror upptäcker inte plagiatkontroller plagiat, utan likheter. Alla likheter som hittas av Scribbrs plagiatkontroll utgör inte plagiat. Vår kontroll flaggar ibland följande:

 • korrekt citerade källor,
 • citeringar i din text eller din referenslista och
 • vanligt använda fraser som uppenbarligen inte anses vara plagiering.

På grund av detta kan du generellt sett följa dessa riktlinjer:

 1. Ett resultat högre än 10 % är oroväckande.
 2. Ett resultat mellan 5 % och 10 % är inte dåligt i sig.
 3. Ett resultat på omkring 5 % är rimligt.

Även om ditt resultat är 1 % kommer du behöva granska varje likhet och avgöra om du behöver revidera ditt arbete.

Vad borde jag göra med en funnen likhet?

Vad gör jag med en likhet?

Granska varje likhet för plagiering och avgör om du behöver revidera din text.

 1. Granska likheten och fundera på huruvida du förstår matchningen eller inte.
 2. Revidera fragmentet om nödvändigt. Du kan göra detta genom att parafrasera eller citera. Citera alltid dina källor.
Varför anser Scribbrs Plagiatkontroll att en källa i min referenslista är en likhet?

Scribbrs plagiatkontroll upptäcker likheter mellan din uppsats och en omfattande databas bestående av webbkällor och publicerat innehåll. Eftersom många studenter skriver sina referenser på samma sätt (till exempel i enlighet med APA-stilen) hittar en plagiatkontroll många likheter med dessa källor.

En referens som hittades av kontrollen är inte en form av plagiering. Därför behöver ingenting göras åt detta.

Vad gör jag med ett citat som hittats i kontrollen?

Ibland hittas ett citat i din uppsats och markeras som en likhet av Scribbrs Plagiatkontroll, eftersom citatet också hittades i en annan källa.

Ett citat som hittas är inte en form av plagiering. Det är dock viktigt att du har lagt till en referens till detta citatet. Nedan förklarar vi kort reglerna för citering enligt APA-stilen.

Citat med färre än 40 ord

När du citerar en del av en text med färre än 40 ord använder du dubbla citationstecken precis innan och efter citatet. Efter det skriver du författaren, året och sidnumret.

Exempel: Citat med färre än 40 ord
Enligt Van Persie (2014) är definitionen av fotboll, ”att springa fram och tillbaka med varandra och den som får flest poäng vinner” (p. 15).
En känd fotbollsspelare sa en gång, ”att spela fotboll med varandra på en vacker söndagseftermiddag är det bästa som finns” (Sneijder, 2013, pp. 2-3).

Citat med fler än 40 ord

Om citatet innehåller fler än 40 ord, placerar du citatet i ett eget block som börjar på en ny rad och som är indraget i sin helhet.

Exempel: Citat med fler än 40 ord

Det skrevs mycket om Scribbrs tvåårsfirande i pressen:

Eftersom Scribbr nu är två år gammalt firar vi med att introducera en ny version av APA-generatorn. Nu när fler och fler studenter använder sig av APA-generatorn, tycker grundarna att det är hög tid för en ny version. APA-generatorn är populär eftersom APA-stilen har så många undantag. Det resulterar att många studenter har svårt att förstå sig på APA-stilen. Därför sparar APA-generatorn tid åt många studenter. (Schlagers, 2014, p. 3)