Scribbrs plagiatkontrollsguide

Plagiatkontrollen börjar så fort du har betalat. Scribbrs plagiatkontroll jämför innehållet i ditt dokuement med miljarder källor från Ephorus databas, så fort en källtext matchar texten i ditt dokument, kommer källan att noteras och delen kommer markeras i ditt dokument.

Resultat av plagiatkontroll

Originalitetspoäng

1. Originalitetspoäng

Originalitetspoängenär det nummer som visar hur stor procent av ditt dokument är origniellt. Regeln är att ju högre procent, desto mer originell text.

När delar av din text inte är originella sjunker procenten. Fast det betyder inte nödvändigtvis att du begått plagiering. Om du har plagierat eller inte beror på om du har citerat och parafraserat källorna och använt rätt referensstil.

2. Lista av matchande källor

Listan visar vilka källor Scribbrs plagiatkontroll hittade. Du kan kolla källan direkt genom att klicka på länken. Antalet ord visar hur många ord som hittades i källtexten. Ju fler ord som matchar källtexten, desto större del av din text är lik källan.

3. Dokumentet

Alla likheter som hittats har markerats i orange. Den blåa sektionen visar exakt hur källtexten ser ut. Genom att klicka på länken under det orange fragmentet, kan du gå direkt till källtexten.

Arbeta med resultatet

För varje likhet som hittas måste du bestämma om du begått plagiering, och om du bör ändra texten. Du kan använda följande handlingsplan för att göra så.

1. 2. 3. 4.

Steg 1: Ta en titt på de markerade delarna i texten

Första steget är att ta en titt på de likheter som hittats i ditt dokument. Liknande fraser har markerats i orange. Därefter måste du bestämma om dessa fraser är citat eller parafraser.

Steg 2: Är det en parafras?

När du parafraserar och citerar, skirver du information från en källtext i dina egna ord. Om Scribbrs plagiatkontroll hittar likheter, har du förmodligen inte parafraserat korrekt. Då bör du förbättra sättet du parafraserar på.

Steg 2: Är det ett citat?

Ett citat är en del av en text som du kopierat från källan. Ett citat som är kortare än 40 ord ska alltid skrivas inom ”citationstecken”. Ett citat som är längre än 40 ord måste vara i ett separat block.

Steg 3: Förbättra parafraseringen

Förbättra parafraseringen genom att använda fler av dina egna ord och välj synonymer.

Steg 3: Förbättra citatet

Du kan bokstavligen kopiera en del av en text om du sätter den inom citationstecken. Då kommer det inte räknas som plagiat. Om du inte redan har gjort det, kan du placera citat inom situationstecken.

Steg 4: Har du använt rätt referensstil?

För varje citat och parafras måste du nämna källan du använt. Ange källan i korrekt referensstil.

Ingen garanti

En hög originalitetspoäng är inte en garanti att ditt examensarbete inte innehåller plagierat innehåll. Det är bara ett sätt för dig att undvika oavsiktlig plagiering. Det kan alltid hända att vissa källor inte hittas av Scribbrs plagiatkontroll. Du är alltid den asom ansvarar för att motverka plagiat i ditt arbete.