Kommer resultatet vara detsamma som resultatet från min skolas kontroll?

Resultaten av Scribbrs Plagiatkontroll kommer till 99 % vara desamma som Turnitin-kontrollen använd på din skola. Scribbrs Plagiatkontroll är optimerad för studenter, vilket betyder att du kommer få en detaljerad rapport med ytterligare information för att korrigera och förhindra plagiering.

Mindre skillnad

Skolor har ofta sin egen databas med (tidigare) uppsatser. Scribbr har inte tillgång till dessa databaser. När du kopierar data från en annan uppsats som inte är allmänt tillgänglig kommer Scribbrs plagiatkontroll inte kunna upptäcka plagiering eller identifiera källan till dessa data.

De flesta uppsatser är dock allmänt tillgängliga eftersom många universitet och skolor har offentliga databaser. Det här betyder att Scribbrs plagiatkontroll kan hitta dessa uppsatser.