Kommer resultatet vara detsamma som resultatet från min skolas kontroll?

Resultatet av Scribbrs plagiatkontroll kommer vara till 99 % vara likadant som plagiatkontrollen på din skola. Scribbrs plagiatkontroll  är optimerad för studenter, vilket betyder att du kommer få en detaljerad rapport med extra information som kan hjälpa dig justera din text och förebygga plagiering.

Små skillnader

Skolor har ofta sina egna databaser över (tidigare) examensarbeten. Scribbr har inte tillgång till dessa databaser. När du kopierar data från ett annat arbete som inte är tillgängligt för offentligheten, kommer Scribbrs plagiatkontroll varken kunna hitta eventuell plagiering eller identifiera källan till den data du använt dig av. Dock så är de flesta av dessa faktiskt tillgängliga för offentligheten eftersom många universitet och skolor har offentliga databaser. Det betyder att Scribbrs plagiatkontroll kan hitta dessa uppsatser.