Att citera källor och referera

När du skriver ett examensarbete så använder du dig av källor. Så fort du har använt en källa blir källreferenserna aktuella.

Det är viktigt att du vet vad en källreferens är och hur du på rätt sätt hänvisar till källan, annars riskerar du att plagiera eftersom dina källreferenser inte är i ordning.

Vad är en källa?

Det du använder av andras arbeten när du skriver ditt examensarbete är källor. Således kan en artikel i en tidning, som du fått information till ditt arbete från, vara en källa. Eller så kan det vara den där ekonomiska modellen du använde för att räkna ut ett företags lönsamhet.

Inte alla källor passar att användas i ditt arbete, men när du använder en källa, måste du använda en källreferens, som även kallas citat.

Hur kan jag använda en källa i mitt examensarbete?

När du vill använda en källa i ditt examensarbete måste du välja mellan att citera eller parafrasera källan. Sen berättar du för läsaren var hen kan hitta källan. Den sista delen är det som kallas källreferens.

Vad är en källreferens?

Med en källreferens visar du att informationen du presenterar eller modellen du använder, inte kommer från dig utan från en annan person.

Att placera en källreferens kallas också för referering eller citering. Den som läser ditt examensarbete kan använda källreferensen för att hitta vart du fick informationen ifrån.

Exempel på källreferering (markerat i gult)

”Det ligger mycket jobb bakom skapandet av en APA-generator, men nu kan alla använda detta verktyg gratis för att skapa källor enligt APA-stilen” (Swaen, 2014, p. 3).

Varför måste jag använda källreferenser?

Källreferensen uppfyller flera funktioner:

  • Du ger källans författare äran som hen förtjänar.
  • Du ger den som läser ditt examensarbete möjligheten att kontrollera källan.
  • Genom att hänvisa till din källa undviker du plagiering.

Referensstil

När det gäller att notera källor finns det regler att följa och dessa beror på vilken referensstil du använder. Det finns många skillnader mellan de olika referensstilarna. En referensstil som används mycket är APA-stilen.

Referensmjukvara

När du börjar arbeta med källreferering kommer du inse att det är ett stort jobb. Det finns många regler att ta hänsyn till och du kan ha använt ett enormt antal källor.

Som tur är finns det många verktyg du kan använda dig av för att hantera källor och generera källor i korrekt referensstil. Några heltäckande verktyg för hantering av källor är: EndNote, Mendeley, CiteULike, RefBase och Papers.

Beroendes på din erfarenhet har vi utvecklat en kostnadsfri APA Citation Generator. Detta verktyg låter dig snabbt och enkelt generera alla dina källor enligt APA-stilen.

Plagiering

Att använda och referera till källor på fel sätt kan innebära att du plagierat. Du kan undvika plagiering genom att arbeta noggrant och ta hjälp av en plagiatskanner. Med Scribbrs plagiat-kontroll, som görs med Ephorus officiella plagiatmjukvara, tar du det säkra för det osäkra genom kontrollera om du oavsiktligt har plagierat.

Är den här artikeln till någon hjälp?