Vad är plagiering?

Vad räknas som plagiering och vad räknas inte som plagiering? Ibland kan det vara svårt att bestämma om något ska räknas som plagiering. Men det ändrar inte faktumet att plagiering är en form av bedrägeri som är straffbart.

Om ditt universitet upptäcker att du har plagierat något riskerar du att bli underkänd eller till och med avstängd från kursen.

Definitionen av plagiering

Plagiering sker när författare, med mening eller av misstag, presenterar ett arbete som sitt eget när det egentligen inte är det. Plagiering är en kränkning av någons intellektuella egendom.

De flesta universiteten har sin egen definition av plagiering. Nedan kan du se några exempel.

Oxford University

”Plagiering innebär kopiering eller parafrasering av andras arbete eller idéer, med eller utan deras tillåtelse, i sitt eget arbete utan en fullständig källhänvisning.”
Källa: Univeristy of Oxford.

Manchester University

”Plagiat innebär att man presenterar andra personers idéer, arbete eller ord utan korrekt och otvetydligt erkännande. Detta inkluderar ’egen-plagiat’ (som uppstår när man, till exempel, lämnar in arbete som man själv presenterat vid ett tidigare tillfälle), och inlämning av material från ’uppsatsbanker’ (även om författaren av materialet ge dig tillåtelse att använda det).”
Källa: The University of Manchester.

Cambridge University

”Plagiering innebär att man presenterar andra personers idéer, arbete eller ord utan korrekt och otvetydig källhänvisning. Detta inkluderar självplagiat (som uppstår när man, till exempel, lämnar in ett arbete som man själv presenterat vid ett tidigare tillfälle), och inlämning av material från så kallade uppsatsbanker (även om författaren av materialet gett dig tillåtelse att använda det på det sättet).”
Källa: University of Cambridge.

Vad räknas som plagiering?

Plagiering innebär inte bara kopiering och inklistring av någons arbete. En översättning eller parafrasering skriven med synonymer räknas också som plagiat, och det gör även att skriva en existerande teori med sina egna ord utan att hänvisa till källan. Det är helt enkelt så att användning av en annan persons idé utan att hänvisa till den personen och deras idé är plagiering.

Att undvika (oavsiktlig) plagiering

Det är viktigt att du arbetar på ett strukturerat sätt. Se till att spara alla de källor du tänker använda redan från början. Kom ihåg att, citera och parafrasera på rätt sätt och använd alltid rätt referensstil när du använder någon annans arbete. På det viset kan du enkelt undvika plagiering.

Leta efter plagiat

Fler och fler universitet använder sig av plagiatskannrar i jakten på plagiat. Ditt dokument skannas för plagiat av en av dessa skannrar så fort du har lämnat in en uppsats eller ett examensarbete.

En välkänd plagiatkontroll är Turnitin, som Ephorus är en del av. Ephorus skannar ditt examensarbete för plagiat genom att jämföra innehållet med andra arbeten, akademiska texter och andra texter på internet. Med hjälp av databasen, kan kontrollen faställa om du har plagierat.

Gå till plagiatkontrollen

Är den här artikeln till någon hjälp?

Fler intressanta artiklar