Toppen! Du har fått det redigerade dokumentet från din korrekturläsare. Nu är det dags att hantera förslagen. Som tur är är det lätt som en plätt. Med bara två steg kan du se till att få ut så mycket som möjligt av din korrekturläsares feedback.

Steg 1

Acceptera ändringarna

Börja acceptera korrekturläsarens ändringar och implementera feedbacken i kommentarerna. Du kan acceptera eller ignorera varje ändring genom att klicka på ”Acceptera” eller ”Ignorera”. Kontrollera alltid att grammatiken och punktsättningen (mellanslag, kommatecken och punkter) är korrekt när du accepterar en ändring. Kontrollera också att varje mening fortfarande förmedlar det du syftade till att säga. När du har klickat på ”Acceptera” eller ”Ignorera” kommer du automatiskt dirigeras till nästa ändring.

Du kan radera kommentarerna en efter en genom att klicka på ”Ta bort”. Du kan också högerklicka på kommentaren för att ta bort den.

Steg 2

Gör en sista granskning

När du är färdig med dokumentet och har accepterat eller ignorerat ändringarna är det klokt att göra en sista genomgång för att försäkra dig om att du gått igenom varje korrigering och förslag. Klicka på ”Ändringar” nedanför ”Slutlig: Visa markering”. Efter detta kommer du kunna se alla återstående ändringar och kommentarer i dokumentet.

Glöm inte att göra en sista stavningskontroll för att försäkra dig om att din text är fri från vanliga fel såsom dubbla punkter och dubbla mellanslag. När du har gått igenom alla ändringar och tagit bort alla kommentarer kommer ändringarna inte längre vara synliga för andra. Du kan lämna in det här dokumentet som din slutgiltiga version!

Två sista tips

  1. Läs din slutgiltiga version en sista gång för att se till att allt är så som du vill ha det.
  2. Spara ditt dokument som en pdf-fil för att framstå som mer professionell och för att försäkra dig om att layouten inte ändras.

Vanliga problem

Jag kan inte få den röda vertikala linjen till vänster att försvinna

Denna röda linje är synlig eftersom det fortfarande finns ändringar i dokumentet som måste accepteras (det kan vara mindre ändringar såsom dubbla mellanrum eller felplacerade kommatecken).

Steg 1: Gå till fliken GRANSKA och klicka på ”Acceptera” (Word 2013).

Steg 2: Klicka på ”Acceptera alla ändringar”.

Acceptera alla ändringar Word 2019
Acceptera alla ändringar (Word 2019)
Acceptera alla ändringar Word 2013
Acceptera alla ändringar (Word 2013)
Acceptera alla ändringar Word 2010
Acceptera alla ändringar (Word 2010)
Acceptera alla ändringar Word 2007
Acceptera alla ändringar (Word 2007)
Acceptera alla ändringar Word 2003
Acceptera alla ändringar (Word 2003)
Jag kan inte se några kommentarer

Steg 1: Gå till fliken GRANSKA och välj ”Slutlig: Visa tillägg” i rullgardinsmenyn (Word 2013).

Steg 2: Klicka på ”Visa tillägg” under ”Slutlig: Visa tillägg” och markera ”Kommentarer” (Word 2013).

Visa kommentarer (Word 2019)
Visa kommentarer (Word 2019)
Visa kommentarer Word 2013
Visa kommentarer (Word 2013)
Visa kommentarer Word 2010
Visa kommentarer (Word 2010)
Visa kommentarer Word 2007
Visa kommentarer (Word 2007)
Visa kommentarer Word 2003
Visa kommentarer (Word 2003)
Jag kan inte se några röda linjer (ändringar)

Ingen panik! Ibland syns inte ändringarna direkt när du öppnar Word-dokumentet, även om korrekturläsarens ändringar finns där.

Steg 1: Gå till fliken GRANSKA och välj ”Slutlig: Visa tillägg” i rullgardinsmenyn (Word 2013).

Steg 2: Klicka på ”Visa tillägg” under ”Slutlig: Visa tillägg” (Word 2013) och se till att alla alternativen är markerade.

Visa korrekturläsarens ändringar Word 2019
Visa korrekturläsarens ändringar (Word 2019)
Visa korrekturläsarens ändringar Word 2013
Visa korrekturläsarens ändringar (Word 2013)
Visa korrekturläsarens ändringar Word 2010
Visa korrekturläsarens ändringar (Word 2010)
Show the editor's changes Word 2007
Visa korrekturläsarens ändringar (Word 2007)
Visa korrekturläsarens ändringar Word 2003
Visa korrekturläsarens ändringar (Word 2003)
Visa korrekturläsarens ändringar Word för Mac 2011
Visa korrekturläsarens ändringar (Word för Mac 2011)