Korrekturläsning

Scribbr erbjuder professionell korrekturläsning för att hjälpa dig lämna in ett perfekt akademiskt dokument. Hela processen är enkel att följa och våra tjänster är konfidentiella.

Din korrekturläsare kommer förbättra ditt dokument i enlighet med Scribbrs förbättringsmodell©, för att säkerställa att ditt arbete uppnår de akademiska stilkraven.

 

Vi jobbar bara med professionella akademiska korrekturläsare

 • Modersmålstalare
 • Har en universitetsexamen
 • Experter på akademiskt skrivande
 • Kunniga inom diverse olika studieinriktningar
 • Har genomgått Scribbr-akademin

 

Vad kommer din korrekturläsare göra för dig?

Din korrekturläsare kommer korrigera stavnings- och grammatikmisstag med hjälp av Microsoft Words Spåra ändringar. Din Scribbr-korrekturläsare kommer också ge dig ett personligt och konstruktivt förbättringsbrev för att hjälpa dig korrigera dina vanligaste språkfel.

 

1. Direkt förbättra:

 • stavning
 • grammatik
 • meningsuppbyggnad
 • punktsättning
 • akademisk stil
 • konsekvens i skrivandet

2. Feedback direkt i texten

Vi hjälper dig förbättra din egen text genom att erbjuda:

 • frågor
 • förslag
 • kommentarer
 • tips

3. Förbättringsbrev

Du kommer få ett personligt, konstruktivt förbättringsbrev om dina vanligaste språkfel.

På detta vis vill vi hjälpa dig bli en bättre skribent.

 

Pris

Från 0,15 kr per ord.

 

Beräkna kostnadenSe vårt exempel

 

Strukturhjälp

Undrar du om dina kapitel och avsnitt är i rätt ordning? Kanske är du osäker på om några element är felplacerade?

Scribbr-korrekturläsare korrigerar ditt dokuments struktur med hjälp av specifika och detaljerade checklistor. De kommer bedöma om alla element som krävs i varje kapitel har adresserats och om de är på rätt plats.

 

Vad kommer din korrekturläsare göra?

 • Ge dig tips för att optimera strukturen av dina kapitel, sektioner och stycken.
 • Göra direkta förbättringar av dina titlar och rubriker.
 • Ta bort all upprepning.
 • Ge dig personlig feedback om din struktur.
 • Se till att varje kapitel innehåller rätt information.

 

Strukturfeedback med checklistor

Allmän strukturchecklista

 • Dokumentet är organiserat på ett sätt som gör det centrala temat tydligt för läsaren.

 • Texten är organiserad på ett logiskt och lämpligt sätt (kapitel, sektioner och stycken).

 • Texten innehåller ingen upprepning.

 • Texten innehåller ingen redundans.

 • Titlarna och rubrikerna är adekvata, korrekta och konsekventa.

Struktur: Förordschecklista

 • Förordet är inte längre än fyra eller fem stycken.

 • Endast människor som faktiskt har hjälpt till har blivit tackade.

 • Tacksägelserna följer en funktionell ordning. De som har bidragit mest nämns först.

 • Användningen av för- och efternamn är konsekvent.

 • Förordet är personligt men är ändå skrivet med en professionell ton.

 • Förordet avslutas med mitt namn, plats och datumet det skrevs.

Struktur: Sammanfattningschecklista

 • Sammanfattningen eller abstraktet är max en A4-sida långt.

 • Abstraktet är placerat efter förordet och innan innehållsförteckningen.

 • Målet specificeras i abstraktet.

 • Problemformuleringen anges i abstraktet.

 • Frågeställningarna eller hypoteserna inkluderas i abstraktet.

 • Din metodik och ditt tillvägagångssätt förklaras kortfattat.

 • En sammanfattning av de viktigaste resultaten ges.

 • Slutsatsen anges (svaret på din frågeställning/problemformulering).

 • Resultaten har diskuterats och förklarats (diskussion).

 • Förslag till framtida forskning presenteras.

 • Eventuella rekommendationer diskuteras kortfattat.

 • Abstraktet klargör vad uppsatsen handlar om (även för de utan tidigare kunskap om ämnet).

Struktur: Introduktionschecklista

 • Introduktionen är skriven om ett stimulerande ämne.

 • Ämnet är begränsat.

 • Den vetenskapliga relevansen demonstreras (gäller inte alla uppsatser).

 • Den praktiska relevansen påvisas.

 • De vetenskapliga artiklarna med störst betydelse inom ämnet sammanfattas (gäller inte alla uppsatser).

 • Målet formuleras.

 • Problembeskrivningen formuleras.

 • Det begreppsmässiga ramverket fastställs.

 • Frågeställningarna eller hypoteserna formuleras.

 • Forskningsmetodiken beskrivs kortfattat.

 • Uppsatsens överblick läggs till.

Struktur: Slutsatschecklista

 • Frågeställningarna har besvarats.

 • Den huvudsakliga frågan eller problemet har besvarats.

 • Hypoteserna har bekräftats eller avfärdats.

 • Rätt verbform har använts.

 • Inga problem tolkas.

 • Ingen ny information har angetts.

 • Inga exempel används.

 • Ingen irrelevant information ges.

 • Inga delar från resultatet har kopierats och klistrats in.

 • Första personens pronomen har inte använts.

Struktur: Diskussionschecklista

 • Forskningens giltighet påvisas.

 • Nya insikter förklaras.

 • Forskningens begränsningar diskuteras.

 • Det indikeras om förväntningarna var berättigade.

 • Resultatets möjliga orsaker och konsekvenser diskuteras.

 • Förslag till möjlig fortsatt forskning ges.

 • Inga problem har tolkats.

 • Det finns inga förslag till fortsatt forskning som är för otydliga.

 

Pris

En ytterligare kostnad av 0,065 kr per ord.

Du kan bara beställa strukturhjälp tillsammans med korrekturläsning.

 

Se vårt exempel

 

Redo för ett perfekt akademiskt dokument?

Se ett exempel Beräkna pris

Frågor?

Fråga vårt team

Vill du kontakta oss direkt? Inga problem, vi finns alltid här för dig.

Frågor och svar

Se alla
Kan jag välja mellan amerikansk engelska, brittisk engelska och australiensisk engelska?

Ja, när du laddar upp ditt dokument kan du fylla i ditt önskemål i steg 4.

Om du inte vill skriva på amerikansk, australiensk eller brittisk engelska kommer korrekturläsaren välja någon av dessa baserat på den engelska du använder. Om korrekturläsaren har frågor om detta kommer vi kontakta dig.

Vad händer om jag inte är nöjd med resultatet?

Korrekturläsningen utförs av människor, och även vi kan göra misstag. Skulle du inte vara nöjd med jobbet ber vi dig fylla i en klagomålsanmälan. Vi kommer kontakta dig inom en arbetsdag så att vi tillsammans kan hitta en passande lösning.

Hur lång tid tar det att få mitt examensarbete korrekturläst?

Du kan välja mellan tre olika deadliner. Ditt examensarbete kan vara korrekturläst inom 24 timmar, 72 timmar eller 1 vecka. Deadlinen sätts så fort du har betalat.

Måste du lämna in din uppsats om fyra dagar? Vänligen välj antingen 72 eller 24 timmars deadline. Alla perioder inkluderar helger och högtider.

Du kommer få ett meddelande skickat till din mobiltelefon eller via e-post så fort ditt examensarbete är färdigt.

Ta en titt på Hur det fungerar sidan för mer information.

Vilken sorts dokument korrekturläser Scribbr?

Scribbr specialiserar sig på korrekturläsning av skolrelaterade dokument. Vi kontrollerar:

 • Examensarbeten
 • Examensprojekt
 • Doktorsavhandlingar
 • Uppsatser
 • Ansökningsuppsatser
 • Personliga uttalanden
 • Rapporter
 • Processrapporter
 • Reflektioner
 • Praktikrapporter
 • Akademiska skrifter
 • Intervjuer
 • Förslag
 • Broschyrer

Räkna ut kostnaden

Kan jag få mitt examensarbete korrekturläst över en helg eller en högtid?

Ja, våra korrekturläsare jobbar även över helger och högtider.

Eftersom vi har många tillgängliga korrekturläsare kan vi korrekturläsa ditt examensarbete 24 timmar per dag och 7 dagar i veckan, inklusive helger och högtider.

Väljer du 72 timmars deadline och laddar upp dokumentet på torsdag kväll? Då får du tillbaka ditt arbete på söndag kväll!

Vilka betalningsmetoder accepterar ni?

Vi accepterar följande betalningsmetoder:

Kreditkort (Visa, MasterCard, American Express och Diners Club)
Transaktionsavgift på 2 %–4 %

PayPal
Transaktionsavgift på 3,5 %

Trustly
Transaktionsavgift på 1,8 %

Apple Pay
Transaktionsavgift på 2 %