Rätta språkfel

Korrekturläsaren kommer rätta följande:

  • Stavning
  • Grammatik
  • Uppbyggnad av meningar och paragrafer
  • Kommatering
  • Akademisk stil

Tips och kommentarer

Om en menings innebörd är otydlig kommer korrekturläsaren förbättra texten genom att ställa frågor, komma med förslag, ge tips och skriva kommentarer.

Personlig feedback

Du kommer få personlig och konstruktiv feedback från din korrekturläsare om de vanligast språkfelen du gjort. På så sätt hjälper hen dig att bli en bättre skribent i framtiden.

Korrekturläsning av examensarbeten är en helt egen diciplin. Våra korrekturläsare tar hänsyn till den akademiska stil du måste använda dig av när du skriver ditt arbete.

Ta en titt på ett exempel

Exempel på tips, frågor, kommentarer och förslag

Tips: “Läs följande artiklar för att se vlka bindeord du kan använda så att texten blir mer sammanhängande: Övergångs ord och fraser: lista och felanvändning.”

Fråga: “Säger du emot dig själv i denna meningen? Innan pratade du om… Vänligen granska meningen noggrant.”

Kommentar: “Det är oklart om du syftar på ‘detta’. Vänligen förklara vad ‘detta’ syftar på och specificera vad du tänkt skriva.”

Förslag: “Du har inte nämnt denna teorin tidigare. Du kanske kan utveckla teorin så att dina läsare också förstår vad det handlar om.”

Experter på examensarbeten

Användning av första personens pronomen

Det debatteras mycket om användningen av första personens pronomen i akademisk skrift. Ännu finns det inga raka regler om hur man skall använda sig av dessa pronomen. Somliga institutioner förbjuder att man skriver ‘jag’ eller ‘vi’, medans andra inte gör det. Vi ber dig därför i förväg fråga om och hur vi ska handskas med första personens pronomen i korrekturläsningen.

Till vår engelska artikel om: Personal pronouns in theses

Verb tempus

Korrekt användning av verb tempus kan vara svårt. Oftast är det tydligt för korrekturläsaren vilket tempus du bör använda och kommer därför inte ha problem med att se till att det blir rätt. Fast det kan hända att lärare, stundenter och korrekturläsaren inte tänker på samma sätt. Därför frågar vi dig om du har speciella krav angående tempus när du laddar upp ditt dokument.

Till vår engelska artikel om: Common uses of tenses in academic writing

Jargong

Alla examensarbeten innehåller särskild temonologi. Om korrekturläsaren inte är van vid den jargong du använder, kommer hen läsa på om termonologin för att använda den korrekt. Ibland kan termer skrivas på ett sätt som inte följer vanliga språkregler. När du laddar upp ditt examensarbete kan du därför meddela om vilka termer som har skrivit på ett särskilt dätt.

Vad är inte en del av tjänsten?

Innehåll

Vi rättar och kontrollerar aldrig innehållet i ett dokument. Du får kontakta en lärare om du vill ha hjälp med innehållet.

Layout

Det kostar € 49 för att förbättra ditt dokuments layout, och detta erbjuder vi som en separat tjänst. 

Referenser

Att kontrollera referenser kostar € 2 per referens. Du kan också använda vår kostnadsfria APA generator för att göra en lista över referenser.

Få ditt examensarbete korrekturläst nu

Mer info »