Rätta språkfel

Korrekturläsaren kommer rätta följande:

  • Stavning
  • Grammatik
  • Uppbyggnad av meningar och paragrafer
  • Kommatering
  • Akademisk stil

Tips och kommentarer

Om en menings innebörd är otydlig kommer korrekturläsaren förbättra texten genom att ställa frågor, komma med förslag, ge tips och skriva kommentarer.

Personlig feedback

Du kommer få personlig och konstruktiv feedback från din korrekturläsare om de vanligaste språkfelen du gjort. På så sätt hjälper hen dig att bli en bättre skribent i framtiden.

Korrekturläsning av examensarbeten är en helt egen diciplin. Våra korrekturläsare tar hänsyn till den akademiska stil du måste använda dig av när du skriver ditt arbete.

Ta en titt på ett exempel

Exempel på tips, frågor, kommentarer och förslag

Tips: “Läs följande artiklar för att se vilka bindeord du kan använda dig av så att texten blir mer sammanhängande: Övergångsord ord och fraser: lista och felanvändning.”

Fråga: “Säger du emot dig själv i den här meningen? Innan pratade du om… Vänligen granska meningen noggrant.”

Kommentar: “Det är oklart om du syftar på ‘detta’. Vänligen förklara vad ‘detta’ syftar på och specificera vad du tänkt skriva.”

Förslag: “Du har inte nämnt denna teori tidigare. Du kanske kan utveckla teorin så att dina läsare också förstår vad det handlar om.”

Experter på examensarbeten

Användning av första personens pronomen

Det debatteras mycket om användningen av första personens pronomen i akademisk skrift. Ännu finns det inga raka regler om hur man ska använda sig av dessa pronomen. Vissa institutioner förbjuder att man skriver ”jag” eller ”vi”, medan andra inte gör det. Vi ber dig därför i förväg fråga om och hur vi ska handskas med första personens pronomen i korrekturläsningen.

Till vår engelska artikel om: Personal pronouns in theses

Verbtempus

Korrekt användning av verbtempus kan vara svårt. Oftast är det tydligt för korrekturläsaren vilket tempus du bör använda och hen kommer därför inte ha några problem med att se till att det blir rätt. Dock kan det hända att lärare, studenter och korrekturläsare inte tänker på samma sätt. Därför frågar vi dig om du har speciella krav angående tempus när du laddar upp ditt dokument.

Till vår engelska artikel om: Common uses of tenses in academic writing

Jargong

Alla examensarbeten innehåller särskild terminologi. Om korrekturläsaren inte är van vid den jargong du använder, kommer hen läsa på om terminologin för att kunna använda den korrekt. Ibland kan termer skrivas på ett sätt som inte följer vanliga språkregler. När du laddar upp ditt examensarbete kan du därför meddela vilka termer som har skrivits på ett särskilt sätt.

Vad är inte en del av tjänsten?

Innehåll

Vi rättar och kontrollerar aldrig innehållet i ett dokument. Du får kontakta en lärare om du vill ha hjälp med innehållet.

Layout

Det kostar € 49 för att förbättra ditt dokuments layout. Detta erbjuder vi som en separat tjänst.

Referenser

Att kontrollera referenser kostar € 2 per referens. Du kan också använda vår kostnadsfria APA-generator för att göra en lista över dina referenser.

Få ditt examensarbete korrekturläst nu

Mer info »