Hur man undviker plagiering

Plagiering är en form av bedrägeri. Därför är det oerhört viktigt att man undviker plagiering. När du börjar skriva ditt examensarbete måste du vara noggrann för att undvika att plagiera.

Skriv omedelbart ner alla källor du använder, citera och parafrasera på rätt sätt och följ alla regler för den referensstil som du måste använda.

Fortsätt läsa: Hur man undviker plagiering

Översikt över referensstilar

En referensstil är en samling regler om hur man hänvisar till en källa inom akademiskt skrivande. Ofta finns riktlinjer för stilarna publicerade i officiella handböcker med förklaringar, exempel och instruktioner.

Fortsätt läsa: Översikt över referensstilar

Parafrasering, citering och sammanfattning i ditt examensarbete

Under din efterforskning använder du många idéer och studier från andra forskare. Detta gör du för att ditt arbete fortsätter att undersöka tidigare projekt. Man kan använda någon annans forskning på två olika sätt, antingen genom att citera eller parafrasera deras arbete.

När du citerar någons arbete så kopierar du meningar ord för ord; när du parafraserar så förklarar du någon annans idé med dina egna ord.

Det är viktigt att du alltid hänvisar till den källa du använt. Om du inte gör det räknas det som plagiering.

Fortsätt läsa: Parafrasering, citering och sammanfattning i ditt examensarbete