Parafrasering, citering och sammanfattning i ditt examensarbete

Under din efterforskning använder du många idéer och studier från andra forskare. Detta gör du för att ditt arbete fortsätter att undersöka tidigare projekt. Man kan använda någon annans forskning på två olika sätt, antingen genom att citera eller parafrasera deras arbete.

När du citerar någons arbete så kopierar du meningar ord för ord; när du parafraserar så förklarar du någon annans idé med dina egna ord.

Det är viktigt att du alltid hänvisar till den källa du använt. Om du inte gör det räknas det som plagiering.

Citering

Citering är när du kopierar en del av en text ord för ord. Det är smart att begränsa användningen av citat efter som det inte höjer läsbarheten.

Dessutom verkar du lat om du använder för många citat. Att använda citat kan även ge intrycket att du inte förstår källan eller att du inte läst hela texten. Därför är det smart att bara citera när du verkligen behöver göra det.

Du kan till exempel använda ett citat när du vill definiera ett specifikt koncept. Du kan även överväga att använda ett citat om författaren har skrivit en mening som är så vacker eller kraftfull att en parafrasering skulle sänka styckets kvalité. Slutligen så fungerar citat, inom vissa ämnen, som bevis (t.ex. analyser och poesi).

Låt läsaren veta att hen läser ett citat genom att placera det inom citationstecken. Om citatet är längre (fler än 40 ord enligt APA-stilen), måste du formatera det som en indragen text.

Exempel på citat:

Enligt Oxford English Dictionary är ett citat: ”En samling ord som tagits från en text eller ett tal och upprepats av någon annan än den ursprungliga författaren eller talaren” (Oxford English Dictionary, 2014).

Försök alltid hålla ett citat så kort som möjligt, helst inte längre än ett par meningar. Du kan förkorta ett citat; till exempel kan du ersätta en överflödig eller irrelevant del av ett citat med uteslutningstecken (…).

Se dock till att du inte citerar ur sammanhanget, genom att till exempel citera en mening som stödjer din forskning i en studie som annars motsätter sig din forskning.

Parafrasering

När du parafraserar någonting, beskriver du (en del av) en studie med dina egna ord. På så sätt kan du enkelt få in en existerande teori i din egen forskning.

Trots att parafrasen är skriven med dina ord, så är idén någon annans. Därför måste du alltid hänvisa till källan när du parafraserar.

Det är också viktigt att du introducerar parafrasen. Du kan göra som följande: ”Janssen (2008) berättar i sin forskning att …”.

Exempel på parafrasering

Ursprunglig text

Att undvika plagiering
Källa: https://owl.english.purdue.edu/…
”Forskningsbaserat skrivande bland amerikanska institut, både utbildande och företag, är fulla av regler som skribenter, framför allt nybörjare, inte vet om eller vet hur man följer. Många av dessa regler har att göra med efterforskning och korrekt citering. Att lära sig dessa regler är av yttersta vikt då oavsiktliga misstag kan leda till plagiering, som är  användning av någon annans ord eller idéer utan att hänvisa till dem (både avsiktligen och oavsiktligen).”

Parafras
The Online Writing Lab vid Purdue University (2014) uppger att många nya skribenter inte känner till skrivregler, vilket har mycket att göra med att citera korrekt. De uppger att det är avgörande att lära sig dessa regler, då misstag kan leda till oavsiktlig plagiering (vilket är användningen av någons ord eller idéer utan korrekt källhänvisning).

Parafras eller sammanfattning?

Termen ”parafras” används i regel när någon beskriver någon annans forskning med egna ord, men det stämmer inte riktigt.

En parafras är en beskrivning av någon annans citat med egna ord. En parafras är därför ungefär lika lång som källtextens citat.

När du fullständigt eller till viss del beskriver resultatet av en omfattande del av forskningen, kallas det för sammanfattning.

Det finns tydliga skillnader mellan parafrasering och sammanfattning. Fast i regel (även på många universitet), kallas båda för parafrasering.

Allmänna tips

  • Citerar eller parafrasera bara författare som skrivit arbeten som är officiella i sitt forskningsområde.
  • Det är viktigt att citatet eller parafrasen öka värdet på din forskning. Citatet eller parafrasen ska också passa in med resten av texten. Texten innan eller efter citatet eller parafrasen ska tydliggöra vad du vill förmedla.
  • Ett citat eller en parafras är inte fullständig utan korrekt referens i texten och anteckning i din ällförteckning, formaterad korrekt i rätt referensstil.
  • Undvik och kontrollera plagiat med Scribbrs plagiatkontroll.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Swaen, B. (28 februari 2017). Parafrasering, citering och sammanfattning i ditt examensarbete. Scribbr. Retrieved 20 juni 2024, from https://www.scribbr.se/citera-kallor/parafrasering-citering-och-sammanfattning-i-ditt-examensarbete/

Är den här artikeln till någon hjälp?
Bas Swaen

Bas är en av grundarna av Scribbr. Bas älskar att lära ut och är en erfaren uppsatsskribent. Han försöker hjälpa studenter att skriva tydliga och lättläsliga artiklar inom olika ämnen.