Är det möjligt att bara korrekturläsa (till exempel) ett eller två kapitel av mitt examensarbete?

Ja, du kan själv välja vilka sidor som ska korrekturläsas. På så sätt kan du till exempel välja att bara få introduktionen och sammanfattningen korrekturläst.

När du laddar upp ditt examensarbete kan du välja vilka sidor du vill ska korrekturläsas i steg 3.

select the pages

Ta reda på hur du kan ladda upp ditt examensarbete.