Kan Scribbr korrekturläsa mitt examensarbete i LaTeX?

Ja, vi kan korrekturläsa ditt LaTeX-dokument. Eftersom våra korrekturläsare jobbar med ”Spåra ändringar” i Word måste vi dock först konvertera ditt LaTeX-dokument till ett .docx-dokument (Microsoft Word).

Att konvertera ett LaTeX-dokument till ett .docx-dokument är inte svårt, men det kan påverka dokumentets layout. Det betyder att du i efterhand måste kontrollera layouten samt göra alla ändringarna som gjorts av korrekturläsaren i din ursprungliga LaTeX-fil.

Konvertera till Word

Du kan konvertera din LaTeX-fil genom 3 steg.

  1. Spara LaTeX-filen som en pdf-fil.
  2. Öppna pdf-filen med Microsoft Word (Word konverterar pdf-filen till ett Word-dokument).
  3. Spara Microsoft Word-filen.

Vänligen kontakta oss om du har problem med att själv konvertera filen. Vi kan konvertera filen åt dig.