1

Exempel på förbättrat dokument

Din korrekturläsare kommer korrigera språk- och konsekvensfel direkt i texten via Spåra ändringar och ge ytterligare förslag i kommentarerna.

Se exemplet nedan och ladda ned den fullständiga filen här.

We currently offer English proofreading only.

Pygmalion

Pygmalion-myten är jättegammalMyten om Pygmalion daterar århundraden tillbaka. Myten har genom historien om Pygmalion har använts i såväl pjäser som i böcker och filmer. Pygmalion har haft fleraantagit ett flertal olika skepnader från fonetikprofessorn Henry Higgins i George Bernard Shaws pjäs Pygmalion och i filmatiseringen My Fair Lady till affärsmannen Edward Lewis i Pretty Woman och gymnasieeleven Zack Siler i She’s All That. Syftet med denna uppsatsen är att visa att trots att det skiljer nästan 100 årtrots en tidsskillnad av nästan ett hundra år mellan Shaws pjäs Pygmalion och dess moderna tolkning She’s All That, har inte varken maktrelationerna eller den kvinnliga huvudkaraktärens roll förändrats mycketi någon större utsträckning. Alla tolkningar innehåller fortfarande en överlägsen manlig huvudkaraktär och visar kvinnan som underlägsen mannen och behöver hans räddningi behov av hans räddning.

Syftet med detta examensarbetet är att göra en jämförelse avjämföra könsrollerna och maktrelationerna, två av huvudpunkterna nyckelaspekterna i av feministisk teori, i de olika tolkningarna av Shaws pjäs Pygmalion från 1912 och därefterefter det undersöka analysera hur dessa två elementen förändras i de olika tolkningarna. Man kommer att visa attPå så vis kommer studien visa att trots tidsskillnaden på nästan ett hundra år 100 år mellan Shaws pjäs och den löst baserade filmtolkningen She’s All That från 1999 och trots att miljöerna är väldigt annorlunda och de upplevs som två olika världar1999, har maktrelationen mellan män och kvinnor och kvinnans roll inte utvecklats sedan Shaws original.

För att uppnå målet uppsatsens mål kommer fyra frågor analyseras. För att göra genomföra studien kommer en komparativ analys jämförande läsning av George Bernard Shaws pjäs och dess tre moderna filmatiseringar och tolkningar att görastolkningar utföras. Verken som kommer behandlas är My Fair Lady (1964), Pretty Woman (1990) och She’s All That (1999). Vidare kommer mMaktrelationen mellan män och kvinnor samt den kvinnliga huvudkaraktärens roll kommer analyseras med hjälp av tidigare forskning. Studien kommer hastruktureras i två olika kapitel: det första innehåller materialet analysen avom Pygmalion och My Fair Lady och visar maktrelationerna i deom följt av hur den kvinnliga huvudkaraktären porträtteras. Denna strukturen kommer även användas tillämpas i nästa kapitel, men det kommer att fokusera på de senare filmatiseringarna1990-talsfilmatiseringarna Pretty Woman och She’s All That.

Versionen av Pygmalion som kommer analyseras i denna studien är Shaws drama, dvsdet vill säga textversionen av pjäsen, vilket innebär att en ingående läsning kommer göras av denutföras. My Fair Lady har satts upp såväl på scen som på vita duken, är såväl en scenmusikal som en filmmusikal, men det är filmen från 1964 som kommer behandlas i denna uppsats. I arbetet med Pretty Woman och She’s All That kommer en komparativ analys av de två filmerna attutföras. Det finns tre olika sorter avtyper av primärkällor som används i denna studie, den blir därför mervilket innebär att den blir mer komplex och mångfacetterad. Studien består av en ingående läsning av Pygmalion samt en noggrann analys av de tre filmerna, då jag gjorde valetvalet gjordes att analysera de färdiga filmatiseringarna snarare än originalmanusekriptenn. På grund av de olika versionerna tyckte jag att det var viktigt att ansåg författaren det viktigt framhäva och särkiljasärskilja elementen som analyseras i var och en av versionerna först innan jag gick vidareförst för att därefter gå vidare och jämföra hur de relaterar och jämförde hur de kopplar till varandra och hur de förändras från tolkning till tolkning.

 • 1

  Korrekturläsning

  För att ange genitiv i svenska används -s utan någon apostrof, till skillnad från exempelvis engelskan som tillämpar detta. Här ska det alltså vara ”Shaws pjäs” i stället för ”Shaw’s pjäs”.

 • 2

  Korrekturläsning

  Thär har jag tagit bort ordet ”man”. Detta är både talspråkligt och otydligt och ska i så stor mån som möjligt undvikas i akademiska texter. Det är bättre att skriva ut vem denna ”man” är som gör något.

 • 3

  Strukturhjälp

  ”Din introduktion har ett tydligt syfte och du skriver att du kommer använda fyra frågor för att uppnå detta. Dock anger du aldrig dessa frågeställningar. Det är därför otydligt vad du faktiskt kommer analysera i verken; detta är något du behöver lägga till.”

2

Personlig feedback

Du kommer få ett personligt förbättringsbrev utformat för att hjälpa dig att känna igen och korrigera dina vanligaste misstag.

Vårt mål är att hjälpa dig att bli en bättre skribent.

Redo att fullända din avhandling?

Hur det fungerar Tjänster och priser

Frågor?

Fråga vårt team

Vill du kontakta oss direkt? Inga problem, vi finns alltid här för dig.

Frågor och svar

Se alla
Kan jag välja mellan amerikansk engelska, brittisk engelska och australiensisk engelska?

Ja, när du laddar upp ditt dokument kan du fylla i ditt önskemål i steg 4.

Om du inte vill skriva på amerikansk, australiensk eller brittisk engelska kommer korrekturläsaren välja någon av dessa baserat på den engelska du använder. Om korrekturläsaren har frågor om detta kommer vi kontakta dig.

Vad händer om jag inte är nöjd med resultatet?

Korrekturläsningen utförs av människor, och även vi kan göra misstag. Skulle du inte vara nöjd med jobbet ber vi dig fylla i en klagomålsanmälan. Vi kommer kontakta dig inom en arbetsdag så att vi tillsammans kan hitta en passande lösning.

Hur lång tid tar det att få mitt examensarbete korrekturläst?

Du kan välja mellan tre olika deadliner. Ditt examensarbete kan vara korrekturläst inom 24 timmar, 72 timmar eller 1 vecka. Deadlinen sätts så fort du har betalat.

Måste du lämna in din uppsats om fyra dagar? Vänligen välj antingen 72 eller 24 timmars deadline. Alla perioder inkluderar helger och högtider.

Du kommer få ett meddelande skickat till din mobiltelefon eller via e-post så fort ditt examensarbete är färdigt.

Ta en titt på Hur det fungerar sidan för mer information.

Vilken sorts dokument korrekturläser Scribbr?

Scribbr specialiserar sig på korrekturläsning av skolrelaterade dokument. Vi kontrollerar:

 • Examensarbeten
 • Examensprojekt
 • Doktorsavhandlingar
 • Uppsatser
 • Ansökningsuppsatser
 • Personliga uttalanden
 • Rapporter
 • Processrapporter
 • Reflektioner
 • Praktikrapporter
 • Akademiska skrifter
 • Intervjuer
 • Förslag
 • Broschyrer

Räkna ut kostnaden

Kan jag få mitt examensarbete korrekturläst över en helg eller en högtid?

Ja, våra korrekturläsare jobbar även över helger och högtider.

Eftersom vi har många tillgängliga korrekturläsare kan vi korrekturläsa ditt examensarbete 24 timmar per dag och 7 dagar i veckan, inklusive helger och högtider.

Väljer du 72 timmars deadline och laddar upp dokumentet på torsdag kväll? Då får du tillbaka ditt arbete på söndag kväll!

Vilka betalningsmetoder accepterar ni?

Vi accepterar följande betalningsmetoder:

Kreditkort (Visa, MasterCard, American Express och Diners Club)
Transaktionsavgift på 2 %–4 %

PayPal
Transaktionsavgift på 3,5 %

Trustly
Transaktionsavgift på 1,8 %

Apple Pay
Transaktionsavgift på 2 %