Hur får jag mitt examensarbete efter att korrekturläsaren är färdig med det?

Efter att dokumentet har redigerats, kommer du få ett e-postmeddelande med en länk där du kan ladda ned dokumentet.

Korrekturläsaren har gjort ändringar i dokumentet med ”Spåra ändringar” i Word. Det betyder att du bara behöver acceptera eller ignorera ändringarna som gjorts.

Det är också möjligt att acceptera alla ändringar på en gång. Dock rekommenderar vi att du inte gör det på grund av följande anledningar:

  • Du kan lära dig mycket från att titta på de misstag du gjort.
  • Korrekturläsaren ändrar inte bara texten, ibland kan de också placera ut kommatecken när meningar eller hela stycken är otydliga. Vi rekommenderar därför att du läser igenom kommentarerna och tar till dig de tips och förslag du får.
  • På grund av många ändringar kan det ibland finnas dubbla mellanrum och punkter eller andra mindre misstag. Gå igenom varje ändring var för sig, så är det enkelt att hitta dessa eventuella misstag.

Vi har skrivit en manual där vi steg för steg förklarar hur “Spåra ändringar” fungerar.

Titta på ett exempel