Feedback om 3 problemområden

Uppbyggnad

 • Kapiteluppbyggnad
 • Sektionsuppbyggnad
 • Paragrafuppbyggnad

Är den röda tråden tydlig och strukturerad?

Upprepning

 • Undvik upprepning
 • Undvik upprepande text

Rubriker

 • Rubriker i ditt dokument
 • Rubriker för kapitel och sektioner

Scribbrs strukturchecklista

Tydlig och konstruktiv kritik med hjälp av checklistor för de viktigaste kapitlen i ditt examensarbete.

 • Förord
 • Sammanfattning
 • Introduktion
 • Slutsats
 • Diskussion