Hur låg borde min likhetspoäng vara?

Till skillnad mot vad folk i allmänhet tror upptäcker inte plagiatkontroller plagiat, utan likheter. Alla likheter som hittas av Scribbrs plagiatkontroll utgör inte plagiat. Vår kontroll flaggar ibland följande:

  • korrekt citerade källor,
  • citeringar i din text eller din referenslista och
  • vanligt använda fraser som uppenbarligen inte anses vara plagiering.

På grund av detta kan du generellt sett följa dessa riktlinjer:

  1. Ett resultat högre än 10 % är oroväckande.
  2. Ett resultat mellan 5 % och 10 % är inte dåligt i sig.
  3. Ett resultat på omkring 5 % är rimligt.

Även om ditt resultat är 1 % kommer du behöva granska varje likhet och avgöra om du behöver revidera ditt arbete.

Vad borde jag göra med en funnen likhet?