Vad betyder min likhetspoäng?

Din likhetspoäng visar hur många procent av din text som hittats i källor i databas.

Till exempel, om din likhetspoäng är 15 % är 15 % av innehållet du skrev ooriginellt då det stämmer överens med text i databasen.

Du kommer behöva granska varje likhet och avgöra huruvida du behöver revidera ditt arbete eller inte.

  1. Granska likheten och fundera på huruvida du förstår matchningen eller inte.
  2. Revidera textfragmentet om nödvändigt. Du kan göra detta genom att parafrasera eller citera. Citera alltid dina källor.

Vad är ett bra resultat? Hur uppdaterar jag mitt arbete?