Vad gör jag med en likhet?

Granska varje likhet för plagiering och avgör om du behöver revidera din text.

  1. Granska likheten och fundera på huruvida du förstår matchningen eller inte.
  2. Revidera fragmentet om nödvändigt. Du kan göra detta genom att parafrasera eller citera. Citera alltid dina källor.
Steg-för-steg-guide för att revidera plagierad text