Varför anser Scribbrs Plagiatkontroll att en källa i min referenslista är en likhet?

Scribbrs plagiatkontroll upptäcker likheter mellan din uppsats och en omfattande databas bestående av webbkällor och publicerat innehåll. Eftersom många studenter skriver sina referenser på samma sätt (till exempel i enlighet med APA-stilen) hittar en plagiatkontroll många likheter med dessa källor.

En referens som hittades av kontrollen är inte en form av plagiering. Därför behöver ingenting göras åt detta.