Varför ser jag ”Error! Bookmark not defined” i min innehållsförteckning?

Du behöver inte oroa dig! Det här felet påverkar inte riktigheten av resultaten av din plagiatkontroll.

Om du har en automatisk innehållsförteckning och/eller figur- och tabellförteckning kan du se ett felmeddelande i stället för sidnumren. Felmeddelandet kan se ut så här: ”Error! Bookmark not defined.”

Tyvärr är detta något som vi inte kan lösa. Vi kan flagga dessa felmeddelanden som likheter. Du kan ignorera dessa likheter.

Plagiarism check - Error! bookmark not found