Hur jag kan ladda ned resultatet av min plagiatkontroll som en pdf-fil?

Att ladda ned dina resultat som en pdf-fil är enkelt. Följ bara dessa två steg:

Steg 1: Öppna din resultatsida och klicka på ”Generate PDF”-ikonen.

generate-pdf

Steg 2: Klicka på ”Download PDF” i det översta fältet.

Student – download PDF – 4