Hur jag kan ladda ned resultatet av min plagiatkontroll som en pdf-fil?

Att ladda ned dina resultat som en pdf-fil är enkelt. Följ bara dessa tre steg:

Steg 1: Öppna din resultatsida och klicka på ”Skriv ut”-ikonen.

Step 1 - Download PDF plagiarism check

Steg 2: Klicka på ”Print” i det översta fältet.

Step 2 - Download PDF plagiarism check

Steg 3: Välj ”Save as PDF”.

Step 3 - Download PDF plagiarism check