Kan jag använda Scribbrs Plagiatkontroll för att kontrollera samma dokument flera gånger?

Ja. Dessutom kommer resultatet av en tidigare plagiatkontroll inte påverka resultaten för en senare version av samma dokument.

Vänligen ha i åtanke att varje plagiatkontroll debiteras separat.