Vad betyder ett likhetspoäng på 0 %?

Ett likhetsresultat på 0 % betyder att vi inte har hittat några likheter i din text.

Grattis! Du har gjort ett fantastiskt jobb. I genomsnitt uppnår bara 1 av 150 studenter ett resultat på 0 %.